<< Productie- en Procestechnologie

Door de verregaande automatisering in de industrie zijn er meer machines dan mensen aanwezig in een productiebedrijf. Je ziet steeds minder mensen zwoegen en zweten, maar daar staat tegenover dat diegenen die er wel rondlopen een complex en uitgebreid takenpakket hebben. Spreekt het tot jouw verbeelding om één van de mensen te zijn die een volledige productielijn onder controle moeten houden?

Iets voor jou?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je leert in de opleiding zelfstandig en probleemoplossend denken. Je krijgt inzicht in industriële processen, leert zelfstandig een productielijn bedienen, instellen en bijregelen, de productie controleren, kwaliteitsvolle producten afleveren en veilig en milieubewust werken.

Je verwerft inzicht in alle essentiële componenten van een productielijn: sturingen en aandrijvingen, appendages, actuatoren, sensoren, regelaars, meetinstrumentatie en logische elementen, dit zowel via theoretisch als praktisch onderricht.

De opleiding is praktisch en de lessen worden afgewisseld met heel wat werkplekleren in verschillende bedrijven. De inhoud is niet sectorgebonden, waardoor je later aan de slag kan in uiteenlopende sectoren zoals de chemie, de houtsector en de metaal-of voedingsindustrie.

Je toekomstige Beroep:

productie-_en_procestechnologie leren

Scholen:

Stedelijk Lyceum Meir Stedelijk Lyceum Meir
Eikenstraat 8
2000 Antwerpen
www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceummeir
meir@stedelijklyceum.be