<< Industriële koeltechnieken

In de nooit aflatende evolutie in deze branche ben je er van bewust dat levenslang leren geen ijdel begrip is. Je bent gedurende je studies en later ook tijdens je carrière, bereid je kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden. Bezit je als toekomstige koeltechnicus deze instelling, dan sta je al met één been in de bedrijfswereld.

Iets voor jou?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je verwerft tijdens de opleiding inzicht in de opbouw en de werking van industriële koelinstallaties. Daarvoor heb je een diepgaande kennis van de fysische verschijnselen van het koelproces nodig, leer je de montagemogelijkheden met betrekking tot de opbouw van installaties en de werking van deelcomponenten. Tijdens dit specialisatiejaar wordt vooral het industriële aspect van de koeltechniek uitgediept. Zowel de stages als bezoeken aan bedrijven en commerciële installaties brengen je voortdurend in contact met de industrie. Je kan bovendien het certificaat koeltechnicus behalen.

Je toekomstige Beroep:

industriele_koeltechnieken leren

Scholen: