<< Grafische Vormgeving

Grafische vormgeving met opties Grafisch Ontwerp / Illustratie /Webdesign - wil aan jonge creatievelingen de mogelijkheid bieden hun specifiek talent te ontdekken en ontplooien.

Iets voor jou?

Heb je artistieke en/of creatieve ambitie, wil je dingen bedenken én maken, wil je een creatief beroep uitoefenen?

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In 1 jaar:

Je toekomstige beroepen

grafische_vormgeving leren

Scholen:

Instituut Sint Maria Instituut Sint Maria
Lovelingstraat 8
2060 Antwerpen
www.instituutsintmaria.be
sintmaria@ismo.be