<< Leefgroepenwerking

Zorgen voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, het is niet iedereen gegeven. Een hart hebben voor mensen, een luisterend oor kunnen bieden en flexibel inspelen op onverwachte situaties zijn slechts enkele noodzakelijke vaardigheden en attitudes. Heb jij dat talent voor mensen en wil je graag aan de slag in de zorgsector, dan ligt jouw toekomst misschien wel in Leefgroepenwerking.

Iets voor jou?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In de opleiding word je voorbereid op een job als begeleider van mensen met een beperking of kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Via stage, werkplekleren, inleefdagen en interactieve lessen verwerf je competenties die je nodig hebt in de orthopedagogische sector, zoals bijvoorbeeld steun bieden aan personen en hun netwerk, doelgerichte activiteiten organiseren, groepen begeleiden, functioneren binnen een visie, observeren en kritisch reflecteren.

Je toekomstige Beroep:

leefgroepenwerking leren

Scholen:

HIVSET Turnhout HIVSET Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
www.hivset.be
tabitha.vansoom@hivset.be

Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat
Prins Kavellei 98
2930 Brasschaat
www.ktabrasschaat.be
info@ktabrasschaat.be

Instituut Sint Maria Instituut Sint Maria
Lovelingstraat 8
2060 Antwerpen
www.instituutsintmaria.be
sintmaria@ismo.be

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek
Busleyden Atheneum - Campus Botaniek
Augustijnenstraat 92
2800 Mechelen
www.BAbotaniek.be
info@BAbotaniek.be

Sint-Norbertusinstituut Duffel Sint-Norbertusinstituut Duffel
Stationsstraat 6
2570 Duffel
www.snorduffel.be
info@snorduffel.be