<< Animatie in de ouderenzorg

Een zinvolle dagbesteding maakt je oude dag aangenaam. Ouderenanimatie is dan ook een belangrijke pijler van de integrale zorg. Als animator in de ouderenzorg kan je bijdragen tot een aangename woon-en leefsfeer waarin ouderen zich gewaardeerd voelen. Je organiseert en coördineert individuele en groepsgerichte activiteiten en werkt samen met het hele zorgteam.

Iets voor jou?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De nadruk in de opleiding ligt op competentiegericht leren. Naast een beperkte theoretische opleiding, krijg je vooral seminaries, werk je projecten uit en loop je stage. Je werkt met verschillende expressievormen, leert activiteiten opzetten en bestudeert hoe je de kwaliteit van het dagelijkse leven van ouderen kan optimaliseren. De verschillende soorten zorg komen aan bod, maar je maakt ook kennis met specifieke aandoeningen bij ouderen, veiligheidsvoorschriften, hygiëne, hefen tiltechnieken en EHBO.

Je toekomstige Beroep:

animatie_in_de_ouderenzorg leren

Scholen:

Stedelijk Lyceum Lamoriniere Stedelijk Lyceum Lamoriniere
Lamorinièrestraat 248
2018 Antwerpen