<< Medico-Sociale Administratie

De diensten- en verzorgingssector neemt in onze maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Heel wat rusthuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen zijn op zoek naar geëngageerde medewerkers voor de administratie en het onthaal.

Iets voor jou?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je krijgt een zeer praktische en geïntegreerde opleiding over alle aspecten van de gezondheidssector. Je leert omgaan met de personeelsadministratie, het beheer van het medisch klassement en de veiligheidsvoorschriften. Je traint je communicatieve en sociale vaardigheden aan de onthaalbalie of in de omgang met patiënten en familieleden en beheert de afsprakenagenda. Je leert tenslotte vlot omgaan met specifieke software voor tarificatie en facturatie.

Het hele jaar door heb je gastdocenten uit de beroepspraktijk en breng je studiebezoeken aan ziekenhuizen en instellingen in binnen-en buitenland. Bovendien loop je 7 weken stage en maak je deel uit van de groep mensen die dagelijks instaat voor het contact met patiënten en zorgbehoevenden.

Je toekomstige Beroep:

Medisch secretaresse

medico-sociale_administratie leren

Scholen:

Scheppersistituut Antwerpen Scheppersinstituut Anwerpen en Deurne
Van Helmontstraat 29
2060 Antwerpen
www.scheppers.be
info@scheppers.be