<< Administratie Vrije Beroepen – Juridisch Secretariaat

Of je nu advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder of verzekeringsagent bent, zonder goed administratief personeel sta je nergens. Enkel met een vlotte organisatie en een vlekkeloze adminstratie kan je je kantoor draaiende houden. De rol die een administratief bediende daarin speelt, kan je maar beter niet onderschatten.

Iets voor jou?

Voel jij je aangesproken, dan heb je beslist interesse in:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In de juridische modules over het notariaat, de advocatuur en de gerechtsdeurwaarders krijg je voldoende recht om je weg te vinden in de bijbehorende administratie en vertrouwd te geraken met het vakjargon. In de module over het verzekeringskantoor is de aanpak gelijkaardig. Heel wat aandacht gaat uiteraard naar de kennismaking met specifieke softwarepaketten.

Een praktische en goede ICT-kennis is in elke administratieve job van het grootste belang. Om je onder te dompelen in de dagdagelijkse praktijk doe je heel wat stage, heb je les van gastdocenten en breng je bezoeken aan instellingen zoals het gerechtshof, het kadaster, de griffie, een hypotheekkantoor en een veilinghuis.

Je toekomstige Beroep:

administratie-vrije-beroepen leren

Scholen:

Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk Antwerpen Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk Antwerpen
Lombardenvest 52
2000 Antwerpen
www.sintlodewijkantwerpen.be
info@sintlodewijkantwerpen.be