Medico-Sociale Administratie

De diensten- en verzorgingssector neemt in onze maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Heel wat rusthuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen zijn op zoek naar geëngageerde medewerkers voor de administratie en het onthaal.

Scheppersinstituut Deurne & Antwerpen